Forum Gladiatorium (19)
Banka (10)
Cvičisko (20)
Knižnica (17)
Kúpele (16)
Negotium X (10)
Skladisko (4)
Spolkový trh (18)
Sídlo Domínia (18)
Templum (20)
Villa Medici (15)
Toto je sídlo spolku Heroes_of_SinCity. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.